Kościół Ewangelicko-Metodystyczny                                                  Nadal marzę i modlę się o przebudzenie świętości w naszych czasach, które poruszy nas naprzód w misji i stworzy prawdziwą wspólnotę, w której każdy człowiek zostanie wyzwolony poprzez moc Ducha by wypełnić Bożą wolę dla całego stworzenia”

– Jan Wesley.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Kościół nasz poprzez swe anglikańskie korzenie sięga czasów Reformacji. Kościół funkcjonuje na terenie naszego kraju w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz o Prawo Wewnętrzne inspirowane Księgą Dyscypliny Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Co jest dla nas najważniejsze?
* Łaska Boska- Bóg ukochał nas takimi, jakimi jesteśmy. Jego miłość skierowana jest do wszystkich ludzi. Człowiek zbawiony jest darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Otwierając się na działanie Ducha Świętego, doświadczamy Jego obecności i działania. Wiekuisty Bóg w Trójcy Świętej stworzył nas z miłości, wybawił z mocy grzechu i ciągle nas odnawia, prowadząc ku wiecznemu życiu.

*proste reguły życia
*wspólnotowość
*miłosierdzie i solidarność
*otwartość i różnorodność

 

Władze Kościoła

Zwierzchnik – Superintendent naczelny:
ks. Andrzej Malicki

 

 

Zastępca zwierzchnika:
ks. Sławomir Rodaszyński

 

Członkowie Rady Kościoła:
ks. Józef Bartos, ks. Waldemar Eggert

Kancelaria Główna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP:
ul. Mokotowska 12, 00-561 Warszawa.