fragment Psalmu 149

1.Alleluja.

    Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!

2. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!

3. Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze,

4. Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!

5. Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu!